PÁXINAS:  12356789101112

 

 

 

 

 

 

Entrevista a un constructor de bateas (o texto e copia literal do orixinal)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bateas son o medio de vida da meirande parte das familias de Cabo de Cruz. A persoa que está a falar conmigo é un "fabricante" de bateas. É moi conocido por estas terras debido ó seu traballo, e preguntámoslle:
-¿Onde fai as bateas?
-Nun asteleiro.
-¿A quen lle encarga a madeira?
-A madeira encárgolla a ós carpinteiros e máis ós fragueiros. Estes últimos son uns tratantes que andan a comprar madeira polos montes.
-¿E como chega aquí a madeira?
-Pois no monte, os tratores arrástrana hasta un cargadeiro. Desde alí ven en camións ou "trailers". O chegaren eiquí descárgana co seu volquete ou senón, un trator vai tirando polas vigas.
-¿Qué madeira é mellor pra esta construcción?
-Iso depende. Pros flotadores é mellor utiliza-la de carballo, ainda que tamén pode vale-la de eucalito ou a de pino. Pro resto da batea úsase a de eucalito.
-¿Qué ferramentas usa?
-Pois as ferramentas du n carpinteiro e algunhas máis. Úsase moito o serrón, a machada, o martelo, as tren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análese da entrevista anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrando no contido da entrevista, vemos como evolucionou a construcción das bateas posto que hoxe e impensable facer unha batea nova con flotadores de madeira e cemento. Ademáis está moi regulado o tamaño e os metros de corda que se poden ter. Antes a nadie lle chamaba a atención o feito de ollar nunha batea 700 ou 800

 

 

 

 

 

 

 

 

cordas, cando hoxe non poden pasar de 500 cordas de 12 metros.
En canto ós caixóns, ainda quedan algúns nas plaias facendo de pañoles. Non dubidamos do bo uso que seguro que lle dan os donos de seu, pero deberían ir pensando en sacalos das belas plaias galegas.